1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Współadministratorami danych osobowych są spółki z Grupy Kapitałowej CB tj.:
 2. CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000320862, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7541013532 oraz numer REGON 530993551,
 3. CB Service sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000443347, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 9910495612 oraz numer REGON 161500456,
 4. CB Production sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000128793, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 8512796288 oraz numer REGON 812529611, dalej zwani Współadministratorami.
 5. Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

Grupa CB – Inspektor Ochrony Danych

 1. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice,

adres e-mail: iod@cb.com.pl

 1. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail do powołanego w Grupie Kapitałowej CB Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@cb.com.pl, dalej zwany IOD.
 2. Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Współadministratorów:
 3. danych osobowych użytkowników serwisów tj.: corotop.com.pl, www.red.net.pl, www.secco.pl,
 4. danych osobowych użytkowników portali społecznościowych, a w szczególności danych fanów naszego fanpage’a na Facebooku i Instagramie,
 5. danych osobowych użytkowników Facebooka, którzy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę są zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji,
 6. danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Współadministratorzy dokładają najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu Współadministratorzy zastosowali środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).
 8. Dane osobowe podawane w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Współadministratorów lub uprawnionych przez niego osób.
 9. Serwis corotop.com.pl, serwis www.secco.pl, serwis www.red.net.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z serwisu i ich zachowaniu poprzez:
  1. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  2. rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Współadministratorów.
 10. Działanie fanpage’a na Facebook i Instagramie są zgodne z wymogami, które są zawarte odpowiednio w regulaminie Facebooka w rozdziale zasady dotyczące danych, umieszczone na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz regulaminie Instagram i zasadach dotyczących danych na Instagramie, umieszonych na stronie help.instagram.com Serwis Instagram należy do Facebook. Wszelkie informacje zawarte na profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 11. Współadministratorzy administrują danymi pochodzącymi z fanpage’a tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 12. Współadministratorzy administrują danymi użytkowników Facebook’a, którzy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę są zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w ramach danych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym przekazanych przez użytkownika Facebook’a.
 13. Współadministratorzy administrują danymi osobowymi zawartymi w korespondencji elektronicznej przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na skierowaną korespondencję oraz komunikacji biznesowej w ramach prowadzonej przez nas działalności.

2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przygotowania i/lub udzielenia odpowiedzi na kierowane do Współadministratorów zapytania.
 2. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Współadministratorzy przetwarzają następujące rodzaje danych osobowych:
 3. identyfikator Facebooka/Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Współadministratorów w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),
 4. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Współadministratorzy mogą poznać Pana/Pani wizerunek),
 5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami jest z Pana/Pani strony dobrowolne,
 6. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger lub prywatną wiadomość (dzięki niej możemy dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz treści wiadomości, zawartej w związku z kierowaną do Współadministratorów korespondencją),
 7. informacje o polubieniu fanpage’a – poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 8. informacje o aktywnościach na fanpage’u .
 9. Poprzez umieszczanie ogłoszeń o pracę na portalu Facebooka Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym użytkowników Facebook’a, którzy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę są zainteresowani wzięciem udziału w procesie rekrutacji.
 10. Poprzez odpowiedź na skierowaną korespondencję elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej Współadministratorzy przetwarzają wszelkie dane osobowe zawarte przez kierującego korespondencję w tejże korespondencji.

 

3 CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

CEL PRZETWARZANIA: PODSTAWA PRAWNA: OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych w ramach portali społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn)

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Współadministratorów jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości prywatnej i/lub komentowanie wpisów oraz prowadzenie innych działań marketingowych

 

Aktywność użytkownika związana z korzystaniem z naszego portalu społecznościowego nie będzie archiwizowana poza serwisem.

 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez usunięcie wiadomości lub komentarzy

 

W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Współadministratorzy mogą usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie

 

Dane osobowe gromadzone przez portale społecznościowe tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem poszczególnego portalu społecznościowego.

Udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

 

art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Współadministratorów jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (ustalenie warunków umowy) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – co do danych osób fizycznych, będących stroną umowy

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co do danych osobowych osób Współpracujących w imieniu strony umowy, uzasadnionym interesem Współadministratorów jest zapewnienie wykonania umowy, w tym w szczególności w zakresie komunikacji w związku z podjętą współpracą

dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu umowy.
Upublicznienie wizerunku na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

wizerunek będzie przetwarzany do czasu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie
Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – co do danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy.

art. 9 ust. 2 lit. a RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionym interesem Współadministratorów jest kontakt rekrutacyjny z potencjalnym pracownikiem (w zakresie danych kontaktowych), ocena, czy kandydat jest odpowiednią osobą na dane stanowisko (dane dotyczące oczekiwań finansowych, terminu rozpoczęcia pracy czy też inne dane pozwalające określić profil kandydata, w tym dane zebrane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, testów i innych sposobów weryfikacji).

dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na powyższe stanowisko tj. przez okres 6 miesięcy, zaś w przypadku zgody na udział w innych rekrutacjach, do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy
Marketing bezpośredni 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest informowanie o produktach i usługach Współadministratorów

 

Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail współadministratorzy odbywa się na postawie zgody na realizację marketingu za pomocą kanału komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

 

 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

 

 

 

Tworzenie rejestrów i statystyk art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co do danych zawartych w dokumentach potwierdzających wykonanie stosowania zasady zgodności i rozliczalności (w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO)

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Współadministratorów jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO oraz usprawnienie prowadzonej działalności.

dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat
Przetwarzanie plików cookies art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionym interesem Współadministratorów jest dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników.

 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu

 

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego

4 PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do powołanego w Grupie Kapitałowej CB – IOD na adres e-mail: iod@cb.com.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

5 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Współadministratorzy nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom z Grupy Kapitałowej, a także podmiotom z którymi współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT, marketingu oraz operatorowi hostingu. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

7 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy nie przekazują poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych użytkowników.

8 UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik serwisu posiada prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych.
 8. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 9. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 10. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 11. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
 12. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 14. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do powołanego w Grupie Kapitałowej CB- IOD na adres e-mail: iod@cb.com.pl.

 

9 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10 UWAGI KOŃCOWE

 1. Serwis www.cb.com.pl może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Współadministratorów. W takim przypadku Współadministrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody serwisu. Współadministrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio na adres powołanego w Grupie Kapitałowej CB- IOD – adres email: iod@cb.com.pl.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikaty umieszczone na serwisach: corotop.com.pl, www.secco.pl, www.red.net.pl oraz na tablicach fanpage.
 5. Niniejsza Polityka została przyjęta przez spółki CB SA, CB Service sp. z o.o. i CB Production sp. z o.o. i obowiązuje od dnia 06.02.2020.

PRZETWARZANIE DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PLIKÓW COOKIE

 1. W Serwisach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach Serwisów stosowane są następujące pliki cookie:
  1. niezbędne pliki cookie- są to pliki, które są niezbędne do funkcjonowania strony,
  2. reklamowe pliki cookie- są to pliki, które umożliwiają dostarczanie treści reklamowych dostosowanych zainteresowań użytkownika
  3. wydajnościowe pliki cookie- są to pliki, które służą do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisów,
  4. funkcjonalne pliki cookie- są to pliki, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień oraz personalizację Serwisów.
 3. Poza własnymi plikami cookie na stronie internetowej mogą być wykorzystywane również tzw. ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka stron trzecich to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych.
 4. Pliki cookie wykorzystywane na poszczególnych Serwisach znajdują się w tabelach poniżej:

 

 1. cb.com.pl

 

Nazwa Dostawca Ważność pliku cookie
PHPSESSID cb.com.pl usuwany po zamknięciu przeglądarki
_icl_current_language cb.com.pl 1 dzień
cookie_notice_accepted cb.com.pl 1 miesiąc
wpml_referer_url cb.com.pl 1 dzień
SL_C_23361dd035530_KEY www.cb.com.pl 1 rok
SL_C_23361dd035530_SID www.cb.com.pl 1 rok
SL_C_23361dd035530_VID www.cb.com.pl 1 rok
_ga www.cb.com.pl 2 lata
_gat www.cb.com.pl natychmiastowo
_gid www.cb.com.pl 1 dzień

 

 1. corotop.com.pl

 

Nazwa Dostawca Ważność pliku cookie
_ga corotop.com.pl 2 lata  
_gat corotop.com.pl natychmiastowo
_gid corotop.com.pl 1 dzień
_icl_current_language corotop.com.pl 1 dzień
DSID Doubleclick.net 8 dni
IDE Doubleclick.net 3 miesiące
1P_JAR google.com 1 miesiąc
ANID google.com 3 miesiące
APISID google.com natychmiastowo
CONSENT google.com 19 lat
HSID google.com natychmiastowo
NID google.com 1 rok
SAPISID google.com natychmiastowo
SEARCH_SAMESITE google.com 1 rok
SID google.com 2 lata
SIDCC google.com 1 rok
SSID google.com 2 lata
_Secure-3PAPISID google.com 2 lata
_Secure-3PSID google.com 2 lata
_Secure-3PSIDCC google.com 1 rok
DV www.google.com natychmiastowo
OTZ www.google.com 1 miesiąc
CONSENT youtube.com 19 lat
LOGIN_INFO youtube.com 2 lata
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 2 lata
YSC youtube.com po zakończeniu sesji przeglądania
_Secure-3PAPISID youtube.com 2 lata
_Secure-3PSID youtube.com 2 lata
_Secure-3PSIDCC youtube.com 1 rok

 

 1. red.net.pl

 

Nazwa Dostawca Ważność pliku cookie
DSID Doubleclick.net 8 dni
IDE Doubleclick.net 3 miesiące
1P_JAR google.com 1 miesiąc
ANID google.com 3 miesiące
APISID google.com natychmiastowo
CONSENT google.com 19 lat
HSID google.com natychmiastowo
NID google.com 1 rok
SAPISID google.com natychmiastowo
SEARCH_SAMESITE google.com 1 rok
SID google.com 2 lata
SIDCC google.com 1 rok
SSID google.com 2 lata
_Secure-3PAPISID google.com 2 lata
_Secure-3PSID google.com 2 lata
_Secure-3PSIDCC google.com 1 rok
OTZ ogs.google.com 1 miesiąc
DV www.google.com natychmiastowo
OTZ www.google.com 1 miesiąc
cookielawinfo-checkbox-necessary www.red.net.pl natychmiastowo
cookielawinfo-checkbox-non-necessary www.red.net.pl natychmiastowo
CONSENT youtube.com 19 lat
LOGIN_INFO youtube.com 2 lata
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 2 lata
YSC youtube.com po zakończeniu sesji przeglądania
_Secure-3PAPISID youtube.com 2 lata
_Secure-3PSID youtube.com 2 lata
_Secure-3PSIDCC youtube.com 1 rok

 

 1. secco.pl

 

Nazwa Dostawca Ważność pliku cookie
DSID Doubleclick.net 8 dni
IDE Doubleclick.net 3 miesiące
_ga secco.pl 2 lata
_gat secco.pl natychmiastowo
_gid secco.pl 1 miesiąc

 

 • 4

PODSTAWA PRAWNA

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych pochodzących z plików cookie jest art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  – zgoda użytkownika Serwisów. Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownicy Serwisów mogą w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na wykorzystanie plików cookie poprzez ich usunięcie ze swojej przeglądarki.
 3. Skorzystanie z funkcji OPT-OUT wiąże się z zablokowaniem niektórych funkcji i usług. Zablokowane ciasteczka mogą spowodować:
 4. brak zapamiętania przez strony internetowe ustawień użytkownika,
 5. niedopasowanie reklam do zainteresowań użytkownika,
 6. formularze logowania oraz pola haseł nie będą pamiętały danych użytkownika,
 7. koszyk nie będzie pamiętał produktów wybranych przez użytkownika.

 

 • 5

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

 1. Plikami cookie można swobodnie zarządzać. Można je również usuwać.
 2. Wszystkie pliki cookie znajdujące się na urządzeniu użytkownika można usunąć. Usunięcie plików cookie następuje po wyczyszczeniu historii przeglądania. Zapisane dane, logowania, preferencje stron mogą zostać utracone.
 3. Informacje o zarządzaniu tzw. ciasteczkami stron trzecich można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.
 4. Pliki cookie znajdujące się na Serwisach mogą również zostać zablokowane. Po zablokowaniu plików cookie niektóre usług lub funkcje mogą nie działać poprawnie. Brak zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie.
 • 6

USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Serwisy korzystają z narzędzi Google Analytics za pomocą których zbierane są informacje na temat odwiedzin użytkownika w poszczególnych Serwisach. Usługa Google Analytics pomaga dokonać analizy aktywności użytkowników na stronie internetowej, a następnie dopasować ofertę do potrzeb użytkownika.
 2. Serwisy korzystają z narzędzi Google Ads, które pozwalają na wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google.
 3. Serwisy korzystają także z DoubleClick i Facebook’a. Narzędzia te służą do celów reklamowych. Dzięki temu reklamy będą dopasowane do preferencji użytkowników.
 4. Na naszych Serwisach znajdują się również ikony odsyłające do naszych fanpage’ów np. Facebook, Instagram, YouTube. Użytkownik może uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych na portalach społecznościowych od dostawców serwisów społecznościowych.
 5. Poniżej linki o informacjach o ochronie danych do poszczególnych serwisów:
 6. facebook.com/policy.php
 7. instagram.com/about/legal/privacy
 8. google.com/privacy
 • 7

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich. Transfer danych do państw trzecich może odbywać się w związku z udostępnianiem danych zbieranych od dostawców zewnętrznych. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

 • 8

UWAGI KOŃCOWE

 1. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki plików cookie użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikaty umieszczone na Serwisach.
 2. Niniejsza Polityka została przyjęta przez spółki CB SA, CB Service sp. z o.o. i CB Production sp. z o.o. i obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

Rozwiń

Menu podręczne

Zapraszamy do poznania
pełnej oferty

Kategorie produktów: