SECCO
SECCO® Grunt S
Głębokopenetrujący, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący (krzemianowo polimerowy) do gruntowania i utwardzania podłoży mineralnych, także osypliwych (tynki mineralne, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, betonowe). Stosowany pod folie w płynie (SECCO®: FLEXIFOL 2 i FLEXIFOL 2 EXTRA) i hydroizolacje bitumiczne, przed układaniem płytek, nakładaniem cienkich wylewek betonowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Działa reaktywnie na podłożach mineralnych, wsiąkając w mało zwarte i osypliwe powierzchnie, powodując ich utwardzenie (powstają twarde krzemiany wapnia).

Ilość warstw min. 1
Wydajność ok 0,2-0,25 kg/m²/1mm
Czas schnięcia warstwy 1 godzina
Temperatura stosowania > +5 °C
Waga (1 opakowanie) 1 kg / 5 kg
Pakowanie 396 szt. / 120 szt. na palecie
 

Copyright by Secco POLSKA 2013. All rights reserved. Created by Bartosz Grabowski Powrót do wersji stacjonarnej.